Ιστορική φωτογραφία


Οδός Ερμού - Αθήνα 1918

Σχόλια