Πάτρα: Μέσω ΟΑΕΔ οι αιτήσεις για τις 243 θέσεις στον Δήμο"Ο Δήμος δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού πεντάμηνης διάρκειας, που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ και θα γίνει μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα", τονίζεται απο το Δήμο Πατρέων.
"Τις αιτήσεις για τις 243 θέσεις, που αφορούν στον Δήμο, δέχεται ΜΟΝΟ ο ΟΑΕΔ, που είναι και ο φορέας υλοποίησης αυτών των προσλήψεων. Η πρόσκληση με την όλη διαδικασία έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες δημοσιεύτηκε η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Στη Δυτική Ελλάδα δημιουργούνται 715 θέσεις από τις οποίες οι 243 αφορούν στον Δήμο Πατρέων.

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.


Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά αύριο 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 (12:00 το μεσημέρι). Γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
5. Ανεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση κριτηρίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Σχόλια