Θέσεις εργασίας σε μουσεία και εφορείες


517 θέσεις σε Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο


Νέο πρόγραμμα απασχόλησης αναμένεται να "τρέξει"  το επόμενο διάστημα απο το υπουργείο Πολιτισμού. Μετά την πράξη της Κοινωφελούς Εργασίας που τρέχει μέσω των κατά τόπους εφορειών αρχαιοτήτων, νέο κύμα 4.240 εποχικών προσλήψεων κινείται στον ορίζοντα.

Οι συμβάσεις θα αφορούν χρονικό διάστημα ενός έτους και συνολικά θα υλοποιηθεί με 78 εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος του νέου προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.

Από τις χιλιάδες των επικείμενων προσλήψεων οι 517 θέσεις αφορούν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ προσανατολίζονται πάνω στις ειδικότητες Αρχαιολόγων, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών, Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Εργατοτεχνιτών και Ειδικευμένων Εργατών.

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν για την αποπεράτωση νέων μουσειακών υποδομών, στην αποκατάσταση οθωμανικών μνημείων, στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, καθώς και στην ανάδειξη των σημαντικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων.

Οι προκηρύξεις, που θα ακολουθούν τα πρότυπα των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ, θα εκδίδονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εκτός ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τον ίδιο το φορέα, η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνεται κεντρικά (από τις υπηρεσίες της ΓΓ Πολιτισμού), ενώ όλοι οι διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως το προσεχές φθινόπωρο. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Δ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Αργολίδας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 6
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων - 1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 31

Ε΄ ΕΠΚΑ - Νομός Λακωνίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 17
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 4
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων - 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 7
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 98

ΣΤ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Αχαΐας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 8
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 9
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 26

Ζ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Ηλείας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 15
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 18

ΛΖ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Κορινθίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών - 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 2
ΤΕ Μηχανικών - 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 12

ΛΗ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Μεσσηνίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 6
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 6
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 8
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ - Νομός Αρκαδίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 4
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 21

5η ΕΒΑ - Νομός Λακωνίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 7
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 19
6η ΕΒΑ - Νομοί Αχαΐας, Ηλείας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 3
ΤΕ Μηχανικών - 3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 23
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 23

25η ΕΒΑ - Νομοί Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 9
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 9
ΤΕ Μηχανικών - 2
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 25
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών - 30
26η ΕΒΑ - Νομός Μεσσηνίας
ΠΕ Αρχαιολόγων - 3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης - 6
ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 23Ένθετο ΖΗΤΕΙΤΑΙ της εφημερίδας  Πελοπόννησος

Σχόλια