Σπουδαία λόγια

"Μόνο ένα πράγμα μπορεί να εμποδίσει ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα: 
Ο φόβος της αποτυχίας"

Paulo Coelho

Σχόλια