Αλλάζει η ώρα ξημερώματα Κυριακής


Από την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 τίθεται σε εφαρμογή η θερινή ώρα.
 Το πρωί της Κυριακής στις 03:00 (επίσημη τοπική ώρα), οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή στις 04:00.
Το μέτρο της θερινής ώρας λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2013.


Σχόλια