Μόνο τέσσερα ταμεία κατάφεραν να εξαιρεθούν από την ένταξή τους στο νέο ενιαίο επικουρικό ταμείο, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να παραμείνουν βιώσιμα και να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ, αποκτώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα επαγγελματικού ταμείου.

Οι ανεξάρτητοι φορείς ήδη αποφάσισαν τη μείωση των συντάξεων που καταβάλλουν, βάσει των υποδείξεων των αναλογιστών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο εξής, χωρίς να αξιώνουν οποιαδήποτε επιχορήγηση από το δημόσιο, όπως ορίζει ο νόμος.

Έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλογιστών με τους οποίους επικοινώνησε το newmoney.gr, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) θα μειώσει τις συντάξεις κατά 35%, από 800 ευρώ σε 520 ευρώ.

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) αποφάσισε μειώσεις 27%, από 300 σε 220 ευρώ.

Το Ταμείο Επικουρικής Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ ) προσανατολίζεται σε μειώσεις 10%, από 420 σε 375 ευρώ, ενώ μειώσεις αποφάσισε και το ταμείο Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εταιρειών (ΤΕΑΥΦΕ).

Έως τώρα στο ταμείο έχουν ενταχθεί
α) Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
β) Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).
γ) Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ».
δ) Οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
ε) Ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς του κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
 
Πηγή: newmoney.gr

Σχόλια